TULISKAN TEKS BERJALANNYA DISINI

Profil Saya

PROFIL SUNARDI
Nama                   : Sunardi, S.Pd.I.,M.Pd
NIP                       : 198201242005011003
TTL                       : Grobogan, 24 Januari 1982
Jenis Kelamin       : laki-laki
Pendidikan           : S2 Universitas Wahid Hasyim Semarang

Nama Madrasah   : MI Walisongo Rajek
Guru Mapel           : Guru Kelas MI
Alamat Madrasah  : RT. 01 RW. 02 Desa Rajek Kec. Godong Kab. Grobogan – Jawa Tengah
Telp. Sekolah        : 081325412661
Alamat Rumah      : RT. 04 RW. 02 Desa Rajek Kec. Godong Kab. Grobogan
Telp. Rumah          : -
Nomor HP             : 085225191470

Email                     : sunardi240182@gmail.com
                                 edu.sun@madrasah.id

Riwayat Pekerjaan
1. Staf Tenaga TU di MTs. Darul Ulum Putatnganten Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan tahun 2002 - 2004
2. Staf Tenaga Pengajar di
a. MTs. Darul Ulum Putatnganten Kecamatan Karangrayung tahun 2005 -2010
b. SD Negeri 3 Telawah Kecamatan Karangrayung tahun 2005 - 2007
c. SD Negeri 1 Cekel Kecamatan Karangrayung tahun 2005 - 2010.
d. SD Negeri 2 Rawoh Kecamatan Karangrayung tahun 2007 -2010
e. SD Negeri 1 Rawoh Kecamatan Karangrayung tahun 2010 -2011
f. MI Walisongo Rajek Kecamatan Godong tahun 2011 sampai Sekarang
g. Madrsah Diniyah Al-Irsyad Desa Rajek Kec. Godong tahun 2013 sampai sekarang

Salam sukses dan semoga bermanfaat.

Post a Comment