TULISKAN TEKS BERJALANNYA DISINI

MATERI KELAS 3 AKIDAH AKHLAK BAB 9

Makhluk ghaib selain malaikat
MATERI MAKHLUK GHAIB SELAIN MALAIKAT

    Masih ingatkah kalian tentang pelajaran iman kepada malaikat-malaikat Allah Swt?Apakah malaikat itu  makhluk gaib? Apakah ada makhluk gaib selain  malaikat?, Ayo kita cari tahu lebih jauh! 
Baca secara lengkap materi berikut ya...???

Post a Comment

Previous Post Next Post